Fact #1

Pomembna funkcija muskulatornega sistema je tudi ohranjanje telesne temperature. Posameznik lahko generira približno 85% telesne temperature že samo s kontrakcijo mišic.

Mišice potrebujejo energijo, da se lahko skrčijo, ob tem pa nastane toplota kot stranski produkt krčenja mišic v krvnih žilah.

To lahko opaziš, recimo, na treningu, ko ti hitro postane vroče ali npr. ko telo uporabi mehanizem drgetanja mišic, takrat ko nas zebe 🥶.

by Luka Janežič @lukacoaching

Tags: No tags